Уважаемые родители!

Құрметті ата-аналар!

2022 жылы «Бұқаралық ақпарат құралдары туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 18-4-бабына сәйкес Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің жанынан балаларға қатысты кибербуллинг фактілері бойынша өтініштерді қарау үшін сараптамалық топ құрылғанын хабарлаймыз.

Сараптама тобының құрамына орталық мемлекеттік органдардың, үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері кірді.

Сараптама тобының негізгі міндеттері балаға қатысты кибербуллинг туралы өтініштерді қарау, өтініштерде көрсетілген кибербуллинг фактілерін бағалауды жүзеге асыру, сондай-ақ кибербуллинг фактілерінің болуы немесе болмауы туралы шешім шығару болып табылады.

Балаға қатысты кибербуллингтің расталған фактілері бойынша сараптама тобы балаға қатысты кибербуллинг деп танылған ақпаратты жою үшін интернет-ресурстың меншік иесіне және (немесе) заңды өкіліне нұсқаманы дереу жібереді.

Егер сіздің балаңыз кибербуллинг фактілеріне тап болса, сіз «е-өтініш» (https://eotinish.kz/) азаматтарының барлық өтініштерін қабылдау мен өңдеудің бірыңғай платформасы арқылы сараптама тобына жүгінуге құқылысыз.

Естеріңізге сала кетейік, «Бала құқықтары туралы» Қазақстан Республикасы Заңының                   1-бабының 4.1-тармақшасына сәйкес баланың кибербуллингі қорлайтын сипаттағы, қудалау және (немесе) қорқыту, оның ішінде қаражатты пайдалана отырып жасалған қандай да бір іс-әрекетті жасауға немесе жасаудан бас тартуға мәжбүрлеуге бағытталған жүйелі (екі және одан да көп) іс-әрекеттер болып табылады бұқаралық ақпарат және (немесе) телекоммуникация желілері.

          Балаларымызды бірге қорғайық!

Уважаемые родители!

Сообщаем вам, что в 2022 году во исполнение статьи 18-4 Закона Республики Казахстан «О средствах массовой информации» при Министерстве информации                               и общественного развития Республики Казахстан создана экспертная группа для рассмотрения заявлений по фактам кибербуллинга в отношении детей. В состав экспертной группы вошли представители центральных государственных органов, неправительственных организаций. Основными задачами экспертной группы являются рассмотрение заявлений                о кибербуллинге в отношении ребенка, осуществление оценки фактов кибербуллинга, указанных в заявлениях, а также вынесение решения о наличии либо об отсутствии                       фактов кибербуллинга.

По подтвержденным фактам кибербуллинга в отношении ребенка экспертная группа незамедлительно направляет предписание собственнику и (или) законному представителю интернет-ресурса для удаления информации, признанной кибербуллингом в отношении ребенка.

Если Ваш ребенок столкнулся с фактами кибербуллинга, Вы вправе обратиться в экспертную группу через Единую платформу приема и обработки всех обращений граждан «Е-өтініш» (https://eotinish.kz/).

Напоминаем, что согласно пп 4.1, статьи 1 Закона Республики Казахстан «О правах ребенка» кибербуллингом ребенка является систематические (два и более раза) действия унизительного характера, преследование и (или) запугивание, в том числе направленные на принуждение к совершению или отказу от совершения какого-либо действия, совершенные с использованием средств массовой информации и (или) сетей телекоммуникаций.

Источник дополнительной информации